Juloratorium med glädje och entusiasm

På söndagskvällen framfördes Olle Elgenmarks storslagna juloratorium i S:t Olai kyrka. Det blev ett framförande, som gav liv och resning både ifråga om musik och text­presentation.


ORDET VART KÖTT
JULORATORIUM AV OLLE ELGENMARK
NORRKÖPINGS ORATORIEKÖR
INSTRUMENTALENSEMBLE UR NORRKÖPINGS SYMFONIORKESTER


Dirigent: Sara Michelin
Solister: Magdalena Hedman, sopran, Fredrik Strid, tenor, Lars Johansson Brissman, baryton

S:t Olai kyrka, Norrköping

 


Med verktiteln Ordet vart kött vill tonsättaren sannolikt markera, att han inte begränsar sig till att återberätta julevangeliets händelser i Lukasevangeliet. Istället är det Johannes­prologens budskap om att ordet vart kött, som står i fokus. Det mäktiga skaparordet i Bibelns första bok får sin motsvarighet i Nya testamentets "Ordet blev kött – Gud blev människa". Dessa förställningar är centrala i oratoriets texter.

 
Det är uppenbart att Elgenmarks Juloratorium är gudstjänstmusik på liknande sätt som Bachs kantater och passioner är konstnärliga, musikaliska interpretationer av bibeltexter – tolkningar som inte sällan blir mer meningsfulla än teologiska omtuggningar i ord. Liksom gudstjänstbesökarna på Bachs tid fick sjunga med i kantaternas koraler, fick publiken i S:t Olai tillfälle att delta i ett antal församlingssånger.


Olle Elgenmarks tonspråk är varierat och mångfacetterat. Han har en rik melodisk skapar­ådra och visar en viss förankring i romantisk harmonik. Ibland får man associationer till Max Regers harmoniska kromatik. Etiketter är i och för sig onödiga: det rör sig om i bästa mening vacker, intagande musik med personlig profil.


Kyrkomusikern i S:t Olai, Sara Michelin har ännu en gång med framgång lyckats studera in i ett stort körverk med Norrköpings oratoriekör, som omfattar omkring 50 sångare. Det är en kör som befinner sig i utveckling. Man kunde under framförandet märka, att det i sångar­skaran fanns entusiasm och gestaltningsvilja. I flertalet satser visade kören god klanglig balans. Bland körens finaste prestationer var avsnittet O, soluppgång, Guds härlighets återsken, en bearbetning av medeltida antifoner. I detta framförande framträdde en ljuvlig körklang, som i kombination med ett sensibelt orkesterspel gjorde tonsättningen till ett av oratoriets skönaste partier.

Den oansenliga visan O Betlehem du lilla stad, som framfördes a cappella, fick en märkligt ljus och förandligad gestaltning. Ibland kan det till synes lilla och enkla bli det stora och betydelse­bärande. Men körprestationen var inte mindre värd än det heroiska genom­förandet av den ytterst krävande sexstämmiga, polyfona slutkören, Ära vare Fadern och Sonen.


De medverkande solisterna bidrog i hög grad till att oratorieframförandet gav ett så livfullt och inspirerande intryck. Magdalena Hedmans sopranstämma har en klar, ljus karaktär med skön klanglig lyster. Hon gav Marias lovsång en glad, triumferande gestaltning och framförde också föredömligt psalmen Så älskade Gud världen.


Till oratoriets höjdpunkter hörde också Fredrik Strids uttrycksfulla framföranden av verkets tenorsoli. Hans höga, klara tenorstämma gav glans åt partier som citaten ur Ordspråksboken i första avdelningen och avsnitten ur Julevangeliet.

Lars Johan Brissman gjorde en utmärkt insats i samverkan med kören i oratoriets bassoli. Det folk som vandrar i mörkret och andra avdelningens jublande hymn Ära vare Gud i höjden.


De ungefär 30 musiker ur SON som utgjorde orkestern gjorde genomgående ett mycket gott intryck. Det inte så ofta som man på kort repetitionstid kan uppnå ett så omsorgsfullt och välslipat orkesterspel som det man fick höra under oratoriefram­förandet, där orkestern i långa stycken hade en viktig och självständig ställning.


Efter framförandet fick de medverkande och den närvarande tonsättaren Olle Elgenmark motta publikens generösa applåder.


 

Norrköpings Tidningar den 15 december 2003