Norrköpings Tidningar

 

2003-12-02  kl 04:00 
Olle Elgenmark spänner lyran
Lite som att lösa korsord, men ett oratorium skriver man bara en gång i livet, säger tonsättaren och organisten Olle Elgenmark.
Hans körverk Ordet vart kött uruppfördes redan 1982, men snart framförs det på nytt.

 

 

Om ett par veckor är det åter dags för en stor körsatsning i S:t Olai kyrka. Det blir tredje gången som Sara Michelin, organist och musikansvarig i S:t Olai församling, samlar sångare och musiker för att sätta upp ett stort verk. Det började med Bachs h-mollmässa år 2000 och fortsatte med Mozarts Requiem året efter. Nu förbereder man sig som bäst inför uppförandet av Olle Elgenmarks juloratorium Ordet vart kött.

En fördel mot tidigare år har varit möjligheten att samarbeta med tonsättaren, förklarar Sara Michelin. Olle Elgenmark är efter tre decennier som organist i Matteus kyrka en välkänd profil i Norrköpings musikliv.
- Det har varit annorlunda och roligt att göra ett stycke tillsammans med en levande tonsättare. Jag åkte hem till Olle och vi lyssnade på musiken i datorn, berättar hon när vi träffas bakom orgelläktaren i S:t Olai.

 


 

Olle Elgenmark som finns med under intervjun berättar att arbetet med oratoriet inleddes redan 1973 och att uruppförandet skedde i Matteus kyrka 1982. Dirigent var Hans Zimmergren, organist i Hedvigs kyrka under många år.
- Men då fick vi använda oss av en del orgelkomp, eftersom det saknades några orkesterstämmor som jag kompletterat med senare, berättar han.

Det är ett omfattande verk och har beskurits rejält.
- Inspirationen var lite väl riklig. Jag tänkte aldrig på hur långt det blev, men Hasse Zimmergren förklarade att det skulle ta fyra och en halv timme att spela hela verket.
Framförandet den 14 december blir drygt två timmar långt.
- Så nu har jag en massa musik som jag inte vet vad jag ska göra av. Det räcker till ytterligare ett oratorium, säger han lite skämtsamt.

Johannes Sebastian Bachs Juloratorium börjar med Jesu födelse, medan Olle Elgenmark söker sig inledningsvis till profeterna i Gamla testamentet. Verket innehåller en gammaltestamentlig del som föregår Jesu födelse, även om titeln är hämtad från Johannesevangeliet.
- Jag ville ta fasta på att Jesus fanns före tidens begynnelse. Det är mera en utläggning, och jag har tagit upp bibeltexter som kommenterar Jesu tillblivande, säger han.

Det är vacker musik, men inte särskilt svår, förklarar Sara Michelin och Olle Elgenmark instämmer.
- Den är inte atonal eller modern. Jag brukar säga att det är musik i allmänhet. Traditionell och romantisk med lite fugor, vilket jag inte hade tänkt att ha från början. Men det blir så när man skriver. Det finns väl i generna, säger han med hänvisning till traditionen från Johann Sebastian Bach.

Ett oratorium komponerar man bara en gång i livet. Det är en utmaning, ett sätt att spänna lyran för att se om man klarar av det.
- Men det är roligt att hålla på. Det blir lite som ett spel. Nästan som att lösa korsord. Man vill se om det går ut, säger han.

De första impulserna att komponera fick han redan på 1950-talet som elev vid Musikaliska Akademien. Hans lärare Henry Lindroth ansåg att alla organister även skulle vara tonsättare. Det har också blivit åtskilligt med musik genom åren. Michael Bruze påpekar i en intervju som han gjorde med Olle Elgenmark för några år sedan, att åtta CD-skivor vittnar om en omfattande produktion.

Det senaste året har han kämpat för att lära sig datorprogrammet som gör det möjligt att skriva in partituret. Han räknar upp alla tänkbara kommandon som man måste ha i huvudet. Betydligt svårare än att sköta en orgel, menar han.
- Det finns fördelar med datorn, men för att komponera behöver man bara en bra reservoarpenna.

Söndagen den 14 december framförs verket av Norrköpings Oratoriekör och musiker ur SON. Sångsolisterna heter Magdalena Hedman, Fredrik Strid och Lars Johansson.